Temeljem čl. 21. Statuta P.D. „Promina“ Drniš sazivam

 

REDOVNU  SKUPŠTINU PLANINARSKOG DRUŠTVA „PROMINA“

koja će se održati 06. studenoga 2019. god. (srijeda) u zgradi Gradske uprave ( mala vijećnica - prizemlje) Drniš, Trg Kralja Tomislava 1, s početkom u 19.00 sati.

 

Predlaže se slijedeći

 

DNEVNI RED:

  1. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
  2. Izvještaj o radu P.D. „Promina“ za 2018. god.
  3. Financijski izvještaj P.D. „Promina“ za 2018. god.
  4. Izvještaj Nadzornog odbora.
  5. Izbor (zamjena) članova u tijelima upravljanja Društva.
  6. Razno.

 

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju  članovi P.D. „Promina“, s plaćenom članarinom za 2019. god.

S poštovanjem,

 P.D. „Promina“

Tomislav Jerković, predsjednik

FaLang translation system by Faboba

Prijavnica za volontiranje - ProminaTrail 2020