OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA

Standardizirane prezentacije za opću planinarsku školu

Hrvatski planinarski savez izradio je standardizirane prezentacije za sve nastavne teme i Metodički priručnik za opću planinarsku školu. Standardizirane prezentacije usklađene su s Programom opće planinarske škole i sadržajem Planinarskog udžbenika. Prezentacije su spremljene u PDF formatu te se preporučuje prikazivanje pomoću programa Adobe Reader. Prezentacije su po potrebi dorađuju a starije verzije nadomještaju se novijima. Predavačima se zato preporučuje da uoči predavanja s weba HPS-a preuzmu i koriste najaktualniju verziju prezentacije.

Prezentacije su namijenjene prvenstveno predavačima i nisu zamjena za planinarsku literaturu. Polaznike škola upućujemo da za učenje koriste Planinarski udžbenik i drugu literaturu gdje su sve teme obrađene na cjelovitiji način. (Preuzeto sa stranica HPS-a)

image
image
Image
Image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Planinarsko Društvo Promina Drniš

Fra. Andrije Kačića Miošića 2 22320 Drniš
Matični br: 3200183
IBAN HR7523900011101227105
OIB 27878844707

MAIL
info@pd-promina.hr